HelderZwart De Podcast Deel 1 - Bouwteams

Terug naar Nieuws

Wat heeft een bouwteam met een huwelijk te maken?

Op het oog lijkt dit een wat vreemde vergelijking, maar niets is minder waar. Een bouwteam wordt, net als een huwelijk, gestart met niets dan goede intenties. Het doel is om écht samen te werken. Moet je van tevoren dan al nadenken over een potentiële scheiding? Of, een soortgelijke vraag die meer in onze tak van juridische sport voorkomt: moet er aan de voorkant al worden afgesproken wie er aanspreekbaar is als een project niet loopt zoals gewenst? Of is dat een motie van wantrouwen, die de samenwerking juist in de weg staat?

Net als een huwelijk, gedijt een bouwteam goed bij een bepaalde mate van vrijheid. Alleen dan kan het speelveld volledig worden benut en wordt in het bouwteam optimaal gebruik gemaakt van elkaars expertise. Hoe faciliteer je die vrijheid vanuit een duidelijk juridisch kader? Dat is de overkoepelende vraag, waarop het antwoord per invalshoek (opdrachtgever en opdrachtnemer) verschilt.

Als juridisch adviesbureau krijgen wij bij HelderZwart vaak te maken met bouwteams. Maar omdat we er eigenlijk zelden zelf aan mogen deelnemen, ging Vincent Simjouw in gesprek met drie experts. Ivo Scheffers (projectmanager bij de gemeente Den Bosch), Christiaan Reuls (omgevingsmanager en tendermanager bij BLM Wegenbouw) en Maaike Korenstra (senior ontwikkelingsadviseur bij BDB groep) deelden in deze eerste aflevering van onze driedelige podcast over bouwteams hun visie en ervaring, ieder vanuit hun eigen perspectief.

Toch was er een gemeenschappelijke deler te ontdekken: voorop moet staan dat opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar op zoek gaan naar de beste verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in het bouwteam. Rolvastheid is nodig om vanuit een helder kader van afspraken te kunnen starten. Daarbij moeten opdrachtgever en opdrachtnemer goed én evenredig vertegenwoordigd zijn in het bouwteam, want wie ‘dezelfde taal’ spreekt, kan ook echt samenwerken. En blijft ‘gelukkig getrouwd’.


Beluister hier de podcast via Spotify of iTunes.