Ons Team

Juridisch advies van ervaren juristen met hart voor jouw zaak, professioneel en deskundig, tegen vriendelijke tarieven met korte doorlooptijden. HelderZwart bestaat uit een team van juridisch adviseurs met de specialismen aanbesteding-, bouw-, contractenrecht en vergunningenmanagement. Zij stellen zich hier even aan je voor. 

Vincent Simjouw

Manager

De relatie met mensen gebruiken om dingen voor elkaar te krijgen. Dat is voor Vincent een tweede natuur. Met die strategie wist hij in functies als manager juridische zaken en aanbesteden, projectleider innovatie en netwerkadviseur in de afgelopen jaren dan ook mooie resultaten te behalen. Maar de relatie met mensen is niet alleen maar een strategie om dingen voor elkaar te krijgen. De verbinding is voor hem ook écht belangrijk. Vincent gaat dan ook veelvuldig in gesprek met professionals om te kijken naar wat hen raakt. Dichtbij jezelf blijven is voor hem namelijk de sleutel tot ontwikkeling. En die zet hij maar al te graag in gang bij de mensen aan wie hij leidinggeeft. Niet alleen individuen brengt hij daarmee verder, als echte verbinder lukt hem dat ook op team- en afdelingsniveau.

Indira Dizdarevic

Jurist

De bouwwereld iedere keer een beetje beter maken, door jou op het droge te helpen als je je afvraagt hoe een (juridisch) vraagstuk opgelost moet worden of wanneer je verzuipt in regels. Zo ziet Indira haar werk als juridisch adviseur. En dat doet ze met een combinatie van kennis van het wereldje, waar ze van werkvoorbereider tot lead auditor werkervaring opdeed, en passie voor het recht. De combinatie van theoretische kennis van bouw- en contractenrecht én wetende hoe het er in de praktijk aan toe gaat, zorgt ervoor dat ze het beste en meest praktische advies kan geven. Indira schakelt moeiteloos tussen bestuurskamer en bouwkeet en altijd met oog voor het niveau van het advies! Alles om jouw project vlot te trekken en jouw bedrijf continuïteit te bieden. Want daar is het Indira uiteindelijk om te doen; om een vertrouwensband te creëren en samen op te trekken. Daarom is haar indicatie voor een succesvol advies ook: teruggevraagd worden!

Indira Dizdarevic | HelderZwart

Rick Janssen

Jurist / manager

Jurist, manager én eigenaar van zijn eigen transportbedrijf. Die combinatie toont de veelzijdigheid van Rick. Eigenlijk is hij een ondernemer met een meestertitel en gespecialiseerd in het bouw- en ondernemingsrecht. Dat zorgt ervoor dat hij altijd weet wat belangrijk is voor jouw project. Waar de balans ligt tussen het afdichten van risico’s en een werkbaar en winstgevend project. En dat een juridisch advies een praktische kant moet hebben, zodat je verder kunt. Dat is wat Rick voor jou kan doen; aangeven wat de risico’s zijn, wat écht afgedekt moet worden en wat aanvaardbaar is. Altijd met een oog voor duurzaamheid, zowel in jullie relatie als in het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van deze tijd. Maar boven alles wil hij aan het einde van zijn werkdag het gevoel hebben dat hij iets voor jou heeft kunnen betekenen. Dat hij iets wat voor jou belangrijk is beter gemaakt heeft!

Joos Knibbeler

Jurist

Joos is geen jurist zoals anderen en pakt juridische vraagstukken heel anders aan. Uit ervaring weet Joos dat de meeste juridische problemen ontstaan doordat men stopt met communiceren en luisteren. Het gaat met name om mensenkennis én de kennis van jouw bedrijf, product of dienst: daar ligt een absolute voorwaarde voor een goed advies. De juridische kennis is daarbij enkel een handig middel. Als bedrijf ben je zelf al goed op de hoogte van wat je wilt en welke oplossing er goed bij aansluit. Daarvoor wil je het liefst een vlot en praktisch advies waar je direct iets aan hebt snel verder kunt met waar jij het beste in bent: ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. En daar zit de passie van Joos: zorgen voor een praktisch advies op maat, zonder dat je wordt gehinderd door juridische obstakels. Met een overdosis aan enthousiasme, nieuwsgierigheid en haar authentieke manier van werken weet Joos die verbinding te maken en zich te verdiepen in jouw bedrijf en product of dienst. Ze gaat het gesprek aan, zet haar kennis in en geeft jou vervolgens de ruimte om de schijnwerpers te pakken. Want dat is waar het voor haar uiteindelijk om draait: samen tot de oplossing te komen die het beste bij jou past!

Joos Knibbeler

Maurits Hulsegge

Jurist

Aandacht voor de inhoud en voor de relatie met de klant. Vanuit die invalshoek probeert Maurits opdrachtgevers zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het begeleiden van aanbesteding en het oplossen van juridische kwesties. Zijn overtuiging is dat samenwerking altijd gebaat is bij een goede sfeer, zonder daarbij het juridisch kader uit het oog te verliezen. Pragmatisch, vlot en met oog voor detail. Zijn missie is geslaagd als hij jou daadwerkelijk heeft geholpen met een passende oplossing die voor alle partijen een mooi resultaat oplevert.

Michou Regoor

Adviseur vergunningenmanagement

Mensen helpen motiveert Michou elke dag weer in haar werk als vergunningenspecialist. Ze krijgt energie van samenwerken, onderzoek doen en mensen ondersteunen in alle facetten van het vergunningenproces. Haar eerdere ervaring bij gemeentes komt hierbij goed van pas. Door overzicht te scheppen in een wirwar van regels, zorgt ze voor een soepel en netjes proces. Haar aandacht voor detail voorkomt onduidelijkheid, vertraging en faalkosten bij de klant. Ze gaat tevreden naar huis, als jij kunt werken met vertrouwen en zonder zorgen.

Michou Regoor

Jonathan Nepomucena

Jurist

Jonathan herkent zichzelf als een vastberaden en gemotiveerde collega die maar al te graag zijn handen uit de mouwen steekt. Hij weet zich goed vast te bijten in juridisch complexe vraagstukken met als doel om de oplossing en/of advies in een begrijpelijke taal aan de opdrachtgever voor te leggen. Dat doet Jonathan moeiteloos zonder de belangen van de opdrachtgever daarbij uit het oog te verliezen. Jonathan heeft ervaring opgedaan in de advocatuur en rechtsbijstand en weet bij een conflictsituatie snel de vinger op de zere plek te leggen en daarbij snel tot de kern te dringen. Hij ziet zichzelf als een ware 'problem solver' en krijgt er energie van als hij partijen die met elkaar in een conflict zitten alsnog bij elkaar kan brengen. Jonathan zet zijn ambitieuze drive graag in om de verwachtingen van de opdrachtgever te overtreffen en zijn dag is geslaagd als de opdrachtgever zich daadwerkelijk gehoord, begrepen en geholpen voelt.

Lara van den Bouwhuijsen

Jurist

De juridisch meest voor de hand liggende uitwerking hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Met kennis van en creativiteit binnen complexe juridische vraagstukken zoekt Lara graag met betrokkenen naar mogelijkheden en uitwerkingen die passen binnen de wet- en regelgeving, maar die ook aansluit bij de belangen en bedoelingen van betrokken partijen. De georganiseerde en praktische werkwijze van Lara, haar analytisch en verbeeldend vermogen met oog voor het eindresultaat zorgen ervoor dat projecten tot een succes worden gebracht. Regels, risico’s en afspraken moeten voor iedereen begrijpelijk en helder zijn. Zo ook het doel en de drijfveren van betrokkenen. Soms betekent dat ook doorvragen op ogenschijnlijk minder belangrijke onderwerpen. Van daaruit wordt een samenwerking vormgegeven. Of het nu gaat om de totstandkoming van een aannemings- of samenwerkingsovereenkomst, de organisatie van een aanbestedingsprocedure, een advies over de bouworganisatievorm of het bemiddelen bij een geschil.

Lara van den Bouwhuijsen

Jola van Dijk

Vergunningenmanager & jurist

Jola is een creatieve, doortastende vergunningenmanager en omgevingsjuriste. Haar stijl kan het best omschreven worden als oplossingsgericht, laagdrempelig en veelzijdig. Waar mogelijk gemoedelijk en ontwapenend, waar nodig streng maar rechtvaardig. Jola geniet ervan om juist in complexe en/of politiek-bestuurlijk gevoelige zaken samen op zoek te gaan naar creatieve mogelijkheden vanuit de vraag ‘wat kan wel?’ Jola is haar vergunningen-carrière begonnen bij het kenniscentrum Overheid & Vastgoed van een gespecialiseerd advocatenkantoor. Daardoor heeft ze een zeer brede juridische basis als het gaat om projectontwikkeling en de Omgevingswet. Jola gelooft echter in ‘beter voorkomen, dan genezen’ en heeft daarom bewust niet voor de advocatuur gekozen. Ze is op zoek gegaan naar de beste manier om omgevingsrechtelijke problemen te voorkomen. Dit pad bracht Jola naar vergunningenmanagement.

Stephanie Prisirie

Vergunningenmanager & jurist

Een onconventioneel jurist omgevingsrecht. Stephanie begeeft zich graag op onbekend terrein, situaties waarin wet- en regelgeving ophoudt of onduidelijk wordt. Ze ervaart het recht als een puzzel. Omdat Stephanie een scherp analytisch en conceptueel vermogen heeft, kan ze goed en snel draagvlak creëren, en de puzzel oplossen. Dat geeft haar energie. Het recht is mensenwerk. Het gaat uiteindelijk om het rechtvaardigheidsgevoel van de klant/cliënt. Die bereik je met bereidwilligheid, de intrinsieke motivatie voor onderzoek om wet- en regelgeving te laten werken. Daarom ziet ze de wet meer als tool om codes te kraken, en niet slechts om problemen op te lossen.

Stephanie Prisirie