Privacy statement

Wij zijn trots en blij op en vooral ook eigenaar van onze website. Wil je informatie die op onze website staat openbaar maken, kopiëren of opslaan, dan heb je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HelderZwart BV nodig. Gebruik je de je de informatie enkel voor persoonlijk, niet commercieel gebruik dan heb je onze schriftelijke toestemming niet nodig.

Wij hebben de informatie op onze website met zorg samengesteld. Wij houden de website geregeld up to date. Dat wil zeggen, wij passen de informatie regelmatig aan of vullen deze aan. Wij kunnen niet uitsluiten dat er iets aan onze aandacht ontsnapt. Zie je onjuistheden in de informatie op onze website, laat het ons dan meteen weten. Dan passen wij de website natuurlijk meteen aan.

Wij stellen alles in het werk om misbruik van de informatie en van de (hyper)links op onze website te voorkomen. Daarom is HelderZwart BV niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met onze website. HelderZwart BV staat ook niet in voor de inhoud en het functioneren van websites die niet tot het domein van HelderZwart BV behoren en waarnaar via een (hyper)link wordt gewezen.

 

Persoonsgegevens

Bezoek je de website van HelderZwart, dan verzamelen wij jouw persoonsgegevens. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om jouw naam en adresgegevens als je ons online formulier invult of jouw gegevens op jouw CV wanneer je ons deze via de website, e-mail of persoonlijk verstrekt. Het gaat ook om jouw IP-adres.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@HelderZwart.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

HelderZwart gebruikt de gegevens die jij op de website achter laat, bijvoorbeeld;

  • Om jou, indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, te kunnen benaderen (bellen, e-mail).​​​​​​
  • Voor de afhandeling van de betaling;
  • Om eventuele (marketing) onderzoek te verrichten;
  • Om jou met eventuele nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze diensten te kunnen benaderen;
  • Om te onderzoeken hoe wij onze website kunnen verbeteren en om het aanbod van onze dienstverlening beter op jouw voorkeuren te kunnen afstemmen;
  • Om te voldoen aan een ambtelijk bevel, rechterlijke uitspraak of wettelijke verplichting.

HelderZwart bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Jouw gegevens blijven maximaal 14 maanden bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

HelderZwart verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken alleen gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, waarin jouw gegevens op eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt geborgd. HelderZwart BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzage, corrigeren of verwijderen van jouw gegevens

Jij hebt het recht een verzoek in te dienen tot inzage in jouw persoonsgegevens. Jij kunt ons ook verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren of geheel te verwijderen. Deze verzoeken kun je richten aan:   

HelderZwart BV

Koningweg 2

5211 BL 's-Hertogenbosch

E-mail: info@helderzwart.nl

Telefoon: +31(85) – 130 49 72

 

Om te controleren dat jij het verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij jou een kopie van uw identiteitsbewijs met jouw verzoek mee te sturen. Zorg dat je jouw privacy goed beschermt! Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren binnen 14 werkdagen op jouw verzoek.