HelderZwart De Podcast Deel 2 - Bouwteam

Terug naar Nieuws

‘We zijn niet meer aannemer, maar we zijn aanbieder’

Hoe bepaalt een opdrachtgever wanneer een project zich leent voor een bouwteam? Met deze vraag opende Vincent Simjouw dit tweede deel van onze podcastserie over bouwteams. Experts Ivo Scheffer (projectmanager bij de gemeente Den Bosch), Christiaan Reuls (omgevingsmanager en tendermanager bij BLM Wegenbouw) en Maaike Korenstra (senior ontwikkelingsadviseur bij BDB groep) gingen daarover in gesprek. Het antwoord: voor een bouwteam wordt vaak gekozen op basis van het risicoprofiel van het project.
 

Als een opdrachtgever in de uitvoering veel risico’s voorziet, dan is de kennis van een ervaren uitvoerende partij nodig om deze aan de voorkant samen te beheersen. De opdrachtnemer heeft daardoor in het bouwteam ook écht een toegevoegde waarde. In die zin is de opdrachtnemer in een bouwteam ook niet meer aannemer, maar aanbieder. Door op deze manier samen te werken, ontstaat minder ‘gedoe’ in de uitvoering en worden faalkosten voorkomen. Maar juist dit doel  waarmee opdrachtgevers vaak het bouwteam starten, het optimaal beheersen van de risico’s, staat soms ook de bouwteammentaliteit in de weg.

In de uitvraag wil de opdrachtgever vaak (samenwerkings)risico’s zoveel mogelijk dichttimmeren, waardoor het voor een opdrachtnemer lastiger wordt om zijn toegevoegde waarde expliciet te maken. Ook is men in de bouwsector vaak geneigd om oplossingsgericht te zijn. Bouwteams vragen er juist om dat beide partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) durven te erkennen en bespreken wat men niet weet en waar zorgen liggen. Zo worden de mogelijkheden optimaal verkend.

In projecten willen we vaak innovatief zijn, maar oplossingen moeten ook beproefd en bewezen zijn. In het bouwteam heeft men de ruimte om daarin de optimale balans te vinden. Daarvoor is het wel nodig om écht samen te werken. En dat kan alleen op basis van vertrouwen. Hoe creëer je dat vertrouwen dan? Dat bespreken we, wederom met onze drie experts, in onze laatste podcast!

 

Beluister de podcast via Spotify of iTunes.