Jonathan, wil jij je even voorstellen?

Terug naar Nieuws

Sinds oktober 2022 mag ik deel uitmaken van het juristenteam van HelderZwart als jurist bouw- en contractenrecht. Daarbij houd ik mij graag bezig met het juridisch adviseren en het oplossen van juridische vraagstukken.

‘Als jurist moet je verder kunnen kijken dan de juridische regels.‘ 

Met enige regelmaat komt het voor dat partijen in een conflictsituatie met elkaar (dreigen te) belanden.  In dat geval is het belangrijk om de juridische positie van de klant goed in kaart te brengen, zodat ik de klant van goed juridisch advies kan voorzien en nadien namens de klant een goed onderbouwd standpunt kan innemen. Daar is de winst echter nog niet mee behaald. Als jurist moet je verder kunnen kijken dan de juridische regels. De kunst zit hem er vaak in om partijen bij elkaar te brengen nog vóór dat het conflict escaleert. Daarbij is het belangrijk om ingeval van individuele belangen een gemeenschappelijk voordeel te belichten en daarop in te spelen. 

Waar krijg ik energie van?

Nadat ik mijn universitaire rechtenstudie had afgerond, wist ik het zeker; ik wil dicht op het vuur zitten. Juridische problemen wil ik zodanig oplossen dat mijn klant weer zorgeloos verder kan. Daarbij is het adviseren van een klant veel meer voor mij dan het overhandigen van een adviesdocument, waarin ik juridische vraagstukken beantwoord. Ik ben en blijf graag in contact met de klant om hem waar nodig te ondersteunen én om samen een weloverwogen beslissing te nemen. 

Ook word ik graag betrokken nog vóór dat er een mogelijk conflict is. Denk daarbij aan het opstellen dan wel verbeteren van een contract of algemene voorwaarden. Voorkomen is namelijk beter dan genezen en een goed en duidelijke overeenkomst en algemene voorwaarden voorkomt voer voor discussie!

Wat maakt HelderZwart anders dan andere juridische adviesbureaus?

Wat HelderZwart anders maakt is dat de zorg voor de klant en het leveren van kwaliteit voorop staat. Het klinkt cliché, maar ik kan vanuit ervaring spreken als ik zeg dat dat niet voor elk bedrijf vanzelfsprekend is. Daarnaast is het streven vanuit HelderZwart om praktisch advies te geven waar de klant ook echt iets aan heeft. Dit doen wij door te weten wie onze klant is en wat hij belangrijk vindt!