Ons traineeship inkoop en aanbesteden

Terug naar Nieuws

Stappen zetten in de aanbestedingspraktijk? Deze studenten volgden daarvoor ons Traineeship!

Inkoop voor overheden is voor ons, als juridisch adviesbureau, nauw verbonden met de aanbestedingswetgeving. Niet voor niets zijn al onze juristen om deze reden zowel inkoper als aanbestedingsjurist. Immers, je moet het spel kunnen spelen en de spelregels goed kennen! Om deze reden ontvingen wij afgelopen vrijdag 13 vierdejaars rechtenstudenten van de Juridische Hogeschool Avans Fontys. Voor hun minor ‘de innovatieve bedrijfsjurist’ volgen zij bij ons het intern ontwikkelde traineeship op het gebied van inkoop en aanbesteden. Hoe dit opleidingsprogramma eruitziet? We leggen het hieronder uit:

Acht weken en vier sporen

In acht weken tijd doorlopen de studenten een aanbestedingstraject. Na het doorlopen van dit traject zijn de studenten in staat om zelfstandig de aanbesteding te begeleiden. Zij behandelen vier sporen, die parallel langs elkaar lopen en elkaar hierdoor versterken: kennis, spreekuur, simulatie en reflectie.

  • Kennis. Via ons eigen ontwikkelde online blended learning module geven wij studenten de ruimte om zelfstandig kennis over inkoop en aanbesteding op zich te nemen. Met gebruik van zelfstudie, opdrachten en video’s dompelen we de studenten onder in de wereld van inkoop en aanbesteden: van inkoopplan tot aanbestedingsleidraad en van gunningssystematiek tot gunningsbrief.
  • Spreekuur. Voor het beantwoorden van actuele vragen hebben de studenten een spreekuur met jurist Rick Janssen. Rick leidt de studenten door het gehele traject: hij geeft duiding aan het kennisspoor, gaat in op inhoudelijke vragen en zet de opdrachten voor de weken erop uit. 
  • Simulatie. Middels het simulatiespoor voeren de studenten fictieve gesprekken met de opdrachtgever, schrijven zij een volledig aanbestedingsleidraad en Nota van Inlichtingen én publiceren ze deze op Tenderned in onze cursus omgeving. Vervolgens voeren zij consensus gesprekken en leveren zij gunningsbrieven op.
  • Reflectie. Tijdens de reflectie bereiden we de studenten voor en ontvangen zij feedback over de gevoerde gesprekken en de opgeleverde documenten.

Kennis en praktijk bij elkaar brengen

Begin november zijn de studenten gestart met een kick-off, waarbij zij uitleg kregen over dit traineeship. En na 1,5 week waren de studenten al bij ons op bezoek: ze voerden een gesprek met de opdrachtgever om zo het inkoopplan scherp te krijgen. Een spannend moment voor de studenten! Immers, voor het duidelijk krijgen van zijn wensen hadden ze een gesprek met Mark Riepe, directeur Cleverland BV. En daar was een goede voorbereiding voor nodig. Feedback (reflectie) op het gesprek, zoals de omgang met de info van opdrachtgever en het stellen van de juiste vragen, ontvingen de studenten van docent Maya van den Donk.

Het opleveren van een aanbestedingsleidraad

Tijdens het spreekuur met Rick werden de laatste vragen doorgenomen. Dit om goed voorbereid de volgende fase in te gaan: het opleveren van een aanbestedingsleidraad, mét een juridische check door één van onze eigen juristen. De komende tijd werken de studenten dan ook aan de publicatie van de uitvraag en de vragen tijdens de Nota van Inlichtingen. Halverwege december voeren we met hen het consensusoverleg.

Succesvolle samenwerking met Avans Fontys

Het traject is nu nog in volle gang. 16 januari ronden de studenten ons traineeship af en zijn zij klaar om zelfstandig een aanbestedingstraject uit te voeren. Voor ons niet alleen een prachtige kans om ons intern ontwikkelde opleidingsprogramma beschikbaar te stellen aan Avans Fontys, maar ook om de studenten de eerste stappen te laten zetten in de aanbestedingspraktijk.

Interesse gekregen in ons opleidingsprogramma? Neem dan contact met ons op!