Wie is onze collega Lara?

Terug naar Nieuws

Al jarenlang houd ik mij bezig met de juridische vraagstukken rondom de bouwprojecten van een bouwmanagement- en huisvestingsadviesbureau. Alle juridische vragen bij de totstandkoming van gebouwen en gebiedsontwikkelingen, zowel in de fase van initiatief en planvorming, als ook ontwerp, uitvoering of exploitatiefase, hebben mij in de aanbestedings- en bouwwereld ondergedompeld. En dat wil ik blijven doen. Bij HelderZwart zit veel expertise over aanbestedingen en de bouw in de openbare ruimte, en gebiedsontwikkeling. Ik wil ontdekken waar Grond-, Weg en Waterbouw (GWW), openbaar gebied en utiliteit samenkomen en waar zij juist verschillen? Dat vind ik een interessant vraagstuk; waar zitten overeenkomsten en waar kunnen we van elkaar leren?

Met ruime ervaring op het gebied van het ontwikkel-, bouw- en inkoopproces, heb ik bouw- en huisvestingsopgaven juridisch begeleid en uitgevoerd om te komen tot de juiste samenstelling van betrokken partijen, met een focus op de samenwerking. In het bijzonder heb ik ruime ervaring op het gebied van aanbesteden, van vormgeving van complexe aanbestedingsprocedures tot de begeleiding van de uitvoering van het proces zelf. Van mijn hand komen vele motivatiedocumenten, selectie- en gunningscriteria en bijbehorende leidraden en beschrijvende documenten. Ook heb ik specialistische kennis op het gebied van samenwerkingsconstructies zowel tijdens de ontwikkel- en bouwfase, als tijdens de gebruiksfase. Denk aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten, bouwteamovereenkomsten, documenten voor de beheer- en exploitatiefase.

Waar krijg ik energie van?

Hoe mooi is het om een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van een bouwproject waar gebruikers zich thuis voelen. Bij elk bouwwerk zijn zoveel partijen betrokken. Belangrijk is om goed te luisteren naar wat betrokkenen echt willen en daarover het gesprek aangaan. In een samenwerking is het belangrijk om tussentijds piketpaaltjes te slaan, om te kijken of iedereen nog hetzelfde doel voor ogen heeft en welke weg daar naartoe bewandeld wordt. Aangezien er meerdere wegen naar Rome leiden en dat tot verschillende uitzichten en vervoermiddelen (lees: oplossingen) leidt, moeten we elkaar proberen te blijven begrijpen en dezelfde taal blijven spreken. De juridische taal maakt het er in de praktijk niet altijd makkelijker op. Ik vervul dan graag de rol van tolk. Ik maak veel gebruik van beeldspraak. Om problemen te voorkomen, door afspraken op heldere wijze vast te leggen, dan wel in geval van een conflict, door de gemaakte afspraken af te pellen.

Wat maakt HelderZwart ander dan andere juridische adviesbureaus?

HelderZwart is niet standaard. Samenwerking is belangrijk. Verbinding en pragmatisme staan voorop, zonder de juridische context uit het oog te verliezen. Dat geldt in de relatie naar de opdrachtgevers, als ook tussen de collega’s onderling. Ook hierbij geldt een groot goed voor het thuis voelen.